dilluns, 11 de maig del 2015

Dèficit fiscal al País Valencià


 

Llegiu aquest document per tindre unes nocions preliminars sobre el dèficit fiscal. Amb aquest altre document aprofundim en la matèria.

Llegiu atentament aquest document i us aclarirà les idees sobre el dèficit fiscal al País Valencià.